Anglická verzia stránky

Kresťanský zbor v Prievidzi

"Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť."
Evanjelium podľa Jána 10, 10

 • Nedeľa*
  • 9:00 - 10:30
   Slávenie Pánovej pamiatky
  • 13:00 - 14:00
   Výklad Písma a zvestovanie evanjelia
 • Utorok
  • 17:00 - 18:00
   Výklad Písma
 • Štvrtok
  • 17:00 - 18:00
   Modlitby

 • * 4. nedeľa v mesiaci:
  Jedáleň Polstrav na Ul. Š. Králika
  • 10:00 - 11:30
   Slávenie Pánovej pamiatky
  • 13:00 - 14:45
   Výklad Písma a zvestovanie evanjelia

K pravidelným spoločným zhromaždeniam sa stretávame podľa vzoru prvých kresťanov. O nich je napísané: "A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách." (Skutky apoštolov 2. 42)

Počas zhromaždenia k sláveniu pamiatky Pána Ježiša Krista, ktoré sa koná každú nedeľu dopoludnia oslavujeme nášho Spasiteľa a ďakujeme mu za obeť, ktorú za nás priniesol. Okrem toho je súčasťou pamiatky aj spoločné lámanie chleba a pitie z kalicha, podľa toho, ako to ustanovil náš Pán pri poslednej večeri so svojimi učeníkmi pred jeho smrťou na kríži.

Popoludňajšie nedeľné zhromaždenie je venované výkladu Božieho slova a zvestovaniu evanjelia, teda radostnej zvesti o spasení, ktoré Boh ponúka vo svojom Synovi.

Cieľom biblického zhromaždenia v utorok je postupné čítanie a vzdelávanie sa z Božieho slova. V tomto období preberáme epištolu Rimanom.

Na modlitebnom zhromaždení, každý štvrtok, venujeme po kratšom úvodnom uvažovaní nad Božím slovom čas modlitbám k nášmu Bohu, teda vďačnosti za spasenie, za Božiu starostlivosť o nás v každodennom živote, ale aj prosbám o Jeho milosť a pomoc do našich dní. Modlíme sa i za nadriadených, za pokoj na zemi a za duchovné i pozemské blaho národov.

Pre informáciu o zhromaždení mládeže nám prosím napíšte.

Počas našich zhromaždení nie je duchovná činnosť vyhradená len pre určených "kňazov" či "kazateľov", ale vykonávajú ju všetci veriaci v Pána Ježiša v súlade so zásadami uvedenými v Božom slove a s osobným obdarovaním Svätým Duchom.

Podobne ako v Prievidzi sa schádzajú aj veriaci v zhromaždeniach v Lehote pod Vtáčnikom a v Zemianskych Kostoľanoch.

 • Nedeľa*
  • 9:00 - 10:30
   Slávenie Pánovej pamiatky
  • 13:00 - 14:00
   Výklad Písma a zvestovanie evanjelia
 • Utorok
  • 17:00 - 18:00
   Výklad Písma - Epištola Rimanom
 • Štvrtok
  • 17:00 - 18:00
   Modlitby

 • * 4. nedeľa v mesiaci:
  Jedáleň Polstrav na Ul. Š. Králika
  • 10:00 - 11:30
   Slávenie Pánovej pamiatky
  • 13:00 - 14:45
   Výklad Písma a zvestovanie evanjelia

 • Nájdete nás na Ul. Š. Závodníka 6 v Prievidzi.

Aktuality:

3. 3. 2020 Rekonštrukcia zborového domu ukončená >>

20. 5. 2017 Stretnutie mládeže >>

8. 5. 2017 Stretnutie na Rudici >>

20. 12. 2016 Pridaný článok "Odpočinok ľudu Božieho" >>

9. 12. 2016 Sprístupnená sekcia Nahrávky >>

21. 10. 2016 Zhromaždenia v Lehote pod Vtáčnikom a v Zemianskych Kostoľanoch >>

2. 7. 2016 Pridaný článok "Boh je" >>

6. 6. 2016 Pridaný článok "Pán Ježiš je svetlo života" >>

5. 6. 2016 Pridaný článok "Iba učiteľ?" >>

4. 6. 2016 Pridaný článok "Z našej histórie" >>

1. 6. 2016 Sprístupnená sekcia Články >>

16. 5. 2016 Vytvorenie stránky >>

Viac...