Anglická verzia stránky

Kresťanský zbor v Prievidzi

"Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť."
Evanjelium podľa Jána 10, 10

Kresťanský zbor je zhromaždením ľudí, ktorí sa schádzajú k čítaniu Biblie a túžia jednoducho a verne uskutočňovať počuté Božie slovo. Sú spolu tak, ako bývali prvé skupiny kresťanov - bez náboženských titulov, bez matrík a ustanovených pastorov, len bratia a sestry - iba kresťania, čo je slovo odvodené od mena Kristus. Nepropagujú zázračné činy, ani nejakú vodcovskú osobnosť, ale Pánu Ježišovi Kristovi dôverujú ako svojmu Záchrancovi a Sprievodcovi. Chcú byť poslušní Bohu a činmi aj slovami užitoční svojmu okoliu.

Nemajú formulovanú vierouku, ale život viery má v súčasnej rozmanitosti Božieho diela týchto sedem prejavov:

 • Viera v Pána Ježiša Krista, ktorý, hoci je večným Bohom, sa narodil ako človek na tejto zemi - ako dar hľadajúcej Božej lásky. Táto správa je hlavným obsahom celej Biblie, ako to aj On sám zdôrazňoval svojim poslucháčom, "...Vtedy otvoril ich um, aby rozumeli písmam. A povedal im: Tak je napísané, a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa, a musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov." On je počiatok aj záver všetkého.
 • Dôvera Biblii, jedinečnej tým, že nie je iba textom, ale dokonalým a živým Božím slovom, smerujúcim ku každému človeku. Ono je pravdivé a trvalo platné, je úplné a postačujúce. Pre hľadajúceho je ukazovateľom cesty k Bohu, je smernicou aj pre život Cirkvi. Mnoho Božích výrokov sa už naplnilo, iné sú ešte zasľúbením.
 • Volanie a pozývanie ľudí k záchrane v jedinom prostredníkovi medzi Bohom a človekom. Nikto nemôže odčiniť hriech a utíšiť večný Boží hnev svojimi domnele "dobrými", ale stále nedostatočnými skutkami. Istota záchrany nie je daná tým, čo dokáže človek - ale tým, čo vykonal Pán Ježiš. On už zniesol Boží súd za náš hriech. Teraz záleží na každom človeku, aby to vierou prijal, zveril sa Pánovi Ježišovi (všetko priznal) i poďakoval a tak sa stal novým, znovuzrodeným Božím dieťaťom. Ktokoľvek uverí, má sa potom dať pokrstiť ponorením do vody - na vyznanie vnútornej premeny a konca (teda pohrebu) starého - a začiatku nového života s Pánom.
 • Vďačnosť za prijatie Ducha Svätého. Raz vyliaty Duch Svätý je v terajšom čase milosti trvalou Božou pozemskou prítomnosťou. Týmto je napojený (pokrstený) každý vo chvíli, keď uverí v Pána Ježiša a stáva sa tak súčasťou Cirkvi - "tela Kristovho". Kristus je hlavou a veriaci zo všetkých národov sú Božími deťmi. Duchom Svätým sa máme dať viesť, nezarmucovať Ho a neuhášať, opätovne žiť v Jeho plnosti - niesť "ovocie", prijímať obdarovanie k službe a úprimnej láske.
 • Osobný vzťah k Bohu ako Otcovi tu vierou začína a nemá konca! Chodenie s Ním má byť každodennou skúsenosťou a radosťou veriacich ľudí (majú kňazské postavenie), aj každej miestnej Cirkvi (ktorou je každý Pánovi samostatne zodpovedný zbor).
 • Živé spoločenstvo Božích detí - bratov a sestier - sa prejavuje ich rozdielnou a predsa rovnocennou službou, podriadenou biblickým pravidlám, podľa zvereného obdarovania, so zodpovednosťou starších bratov (dozorcov).
 • Očakávanie príchodu Pána Ježiša - k vytrhnutiu Cirkvi, keď On osobne povolá sebe v ústrety všetkých vykúpených; po naplnení času potom Jeho slávny príchod ku kraľovaniu na Zemi, pred záverečným usporiadaním všetkých vecí.
 • Stretávanie sa k Pamiatke Pána Ježiša Krista pri chlebe a kalichu, podľa Jeho priania a vzoru prvých učeníkov býva v prvý deň týždňa - v nedeľu, Jemu k pocte, ako to očakáva Otec.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o evanjeliu, radostnej zvesti o Božom spasení, alebo o našom zbore, budeme radi, ak nás navštívite osobne v čase našich zhromaždení, alebo nám napíšete.

 • Nedeľa*
  • 9:00 - 10:30
   Slávenie Pánovej pamiatky
  • 13:00 - 14:00
   Výklad Písma a zvestovanie evanjelia
 • Utorok
  • 17:00 - 18:00
   Výklad Písma - Epištola Rimanom
 • Štvrtok
  • 17:00 - 18:00
   Modlitby

 • * 4. nedeľa v mesiaci:
  Jedáleň Polstrav na Ul. Š. Králika
  • 10:00 - 11:30
   Slávenie Pánovej pamiatky
  • 13:00 - 14:45
   Výklad Písma a zvestovanie evanjelia

 • Nájdete nás na Ul. Š. Závodníka 6 v Prievidzi.

Aktuality:

3. 3. 2020 Rekonštrukcia zborového domu ukončená >>

20. 5. 2017 Stretnutie mládeže >>

8. 5. 2017 Stretnutie na Rudici >>

20. 12. 2016 Pridaný článok "Odpočinok ľudu Božieho" >>

9. 12. 2016 Sprístupnená sekcia Nahrávky >>

21. 10. 2016 Zhromaždenia v Lehote pod Vtáčnikom a v Zemianskych Kostoľanoch >>

2. 7. 2016 Pridaný článok "Boh je" >>

6. 6. 2016 Pridaný článok "Pán Ježiš je svetlo života" >>

5. 6. 2016 Pridaný článok "Iba učiteľ?" >>

4. 6. 2016 Pridaný článok "Z našej histórie" >>

1. 6. 2016 Sprístupnená sekcia Články >>

16. 5. 2016 Vytvorenie stránky >>

Viac...