Anglická verzia stránky

Kresťanský zbor v Prievidzi

"Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť."
Evanjelium podľa Jána 10, 10

Neuveriteľné?

Predstavte si súdnu sieň v starovekej stredomorskej Cezarei. Na lavici obžalovaných sedí Pavol, prvý kresťanský misionár. Sudcami sú rímsky vladár Festus a predstaviteľ bábkovej vlády, kráľ Agrippa. Aké sa vzniesli obvinenia? Kázne obžalovaného vraj búria národ. Židov obzvlášť rozčuľovalo, že jednou z hlavných Pavlových tém bolo jeho naliehavé presvedčenie, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych. „A mali s ním akési škriepky o... akéhosi zomrelého Ježiša, o ktorom istil Pavol, že žije.“ (Biblia: Skutky sv. apoštolov 25,19)

Pavol sa obhajoval sám a onedlho zahrmela súdnou sieňou otázka: „Čo, vy súdite, že je to neuveriteľné, ak Boh kriesi mŕtvych?“ (Skutky sv. apoštolov 268) Pre Všemohúceho nie je ťažké vzkriesiť mŕtveho, nie je to nad Jeho možnosť, pretože jeho moc je jedinečná. V to prvé veľkonočné ráno bol hrob, do ktorého položili Ježišovo telo, prázdny: „Niet ho tu, lebo vstal...“ (Matúš 28,6) Stovky ľudí to dosvedčovali, pretože Ho videli na vlastné oči (1. Korinťanom 15,5-9). Jedným z prvých bodov kresťanského presvedčenia bolo: „veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych.“ (1. Tesaloničanom 4,14) Prečo zomrel? Biblia odpovedá: „Kristus zomrel za naše hriechy.“ (1. Korinťanom 15,3) Jeho smrť bola obeťou za hriechy - za naše hriechy. Všetci máme hriechy, ktoré potrebujú odpustenie a odvrátenie hrozby trestu. Aby to vôbec bolo možné, Kristus zomrel za naše hriechy.

Prečo vstal z mŕtvych? Okrem iného preto, aby sme mali živého Spasiteľa, niekoho, kto „dokáže spasiť“ (Židom 7,25). Pokáním a vierou v takéhoto Spasiteľa dostávame požehnanie odpustenia a spasenia, pretože „každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený“ (Rimanom 10,13).

Štatistiky môžu zavádzať, ale je jedna štatistika, ktorá je nespochybniteľná: desať ľudí z desiatich zomiera. Napríklad následkom nehody, ťažkého ochorenia alebo náhleho zlyhania životne dôležitých orgánov. V každom prípade nakoniec príde nevyhnutné. Biblia hovorí: „...je isté, že všetci pomrieme...“ (2. Samuelova 14,14) a zároveň sa pýta: "Ak zomrie muž, či ešte kedy ožije?“ (Job 14,14) Inými slovami, dostane sa aj nám vzkriesenia, keď Kristus vstal z mŕtvych? Áno. Veriaci v Krista budú vzkriesení, ale vstanú aj tí, ktorí Ho odmietli. Tieto vzkriesenia sa udejú v inom čase a s iným dôsledkom. To prvé sa stane vtedy, keď On znovu príde a jeho dôsledkom bude večná blaženosť v nebi (1. Tesaloničanom 4,13-18). K tomu druhému príde na konci ľudských dejín a vyústi do prítomnosti pred Jeho súdnym trónom a odtiaľ do večného odsúdenia (Zjavenie Jána 20,11 - 15).

Sú to vážne témy, pretože rozhodujú o tvojej večnosti. Je preto veľmi dôležité správne odpovedať na výzvu živého Spasiteľa. Prijmi ho teraz skrze pokánie a vieru a naplno zažiješ „vzkriesenie života“ (Ján 5,29).

„Čo, VY súdite, že je to neuveriteľné, ak Boh kriesi mŕtvych?“

 • Nedeľa*
  • 9:00 - 10:30
   Slávenie Pánovej pamiatky
  • 13:00 - 14:00
   Výklad Písma a zvestovanie evanjelia
 • Utorok
  • 17:00 - 18:00
   Výklad Písma - Epištola Rimanom
 • Štvrtok
  • 17:00 - 18:00
   Modlitby

 • * 4. nedeľa v mesiaci:
  Jedáleň Polstrav na Ul. Š. Králika
  • 10:00 - 11:30
   Slávenie Pánovej pamiatky
  • 13:00 - 14:45
   Výklad Písma a zvestovanie evanjelia

 • Nájdete nás na Ul. Š. Závodníka 6 v Prievidzi.

Aktuality:

3. 3. 2020 Rekonštrukcia zborového domu ukončená >>

20. 5. 2017 Stretnutie mládeže >>

8. 5. 2017 Stretnutie na Rudici >>

20. 12. 2016 Pridaný článok "Odpočinok ľudu Božieho" >>

9. 12. 2016 Sprístupnená sekcia Nahrávky >>

21. 10. 2016 Zhromaždenia v Lehote pod Vtáčnikom a v Zemianskych Kostoľanoch >>

2. 7. 2016 Pridaný článok "Boh je" >>

6. 6. 2016 Pridaný článok "Pán Ježiš je svetlo života" >>

5. 6. 2016 Pridaný článok "Iba učiteľ?" >>

4. 6. 2016 Pridaný článok "Z našej histórie" >>

1. 6. 2016 Sprístupnená sekcia Články >>

16. 5. 2016 Vytvorenie stránky >>

Viac...