Anglická verzia stránky

Kresťanský zbor v Prievidzi

"Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť."
Evanjelium podľa Jána 10, 10

Kresťanský zbor v Prievidzi je dobrovoľné zhromaždenie kresťanov veriacich v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa a Pána.

Spoznali sme, že bez obete Pána Ježiša na Golgotskom kríži by sme neobstáli, keď raz Boh bude uplatňovať svoju spravodlivosť. Biblia, Božie slovo, totiž hovorí, že každý človek zhrešil a niet nikoho, ktorý by svojím životom a skutkami uspokojil Božie nároky.

Je napísané: "Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi." (List Rimanom 6, 23). Svätý Boh ponúka vo svojom Synovi odpustenie hriechov a večný život každému, kto Mu uverí, vyzná svoj hriech a svoje viny a odovzdá svoj život do Jeho rúk.

Srdečne vítame každého, kto túži po poznaní pravdy, ktorú Pán Boh nechal zapísať vo svojom slove.

"Amen, amen vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života." (Evanjelium Jána 5, 24)

 • Nedeľa*
  • 9:00 - 10:30
   Slávenie Pánovej pamiatky
  • 13:00 - 14:00
   Výklad Písma a zvestovanie evanjelia
 • Utorok
  • 17:00 - 18:00
   Výklad Písma - Epištola Rimanom
 • Štvrtok
  • 17:00 - 18:00
   Modlitby

 • * 4. nedeľa v mesiaci:
  Jedáleň Polstrav na Ul. Š. Králika
  • 10:00 - 11:30
   Slávenie Pánovej pamiatky
  • 13:00 - 14:45
   Výklad Písma a zvestovanie evanjelia

 • Nájdete nás na Ul. Š. Závodníka 6 v Prievidzi.

Aktuality:

3. 3. 2020 Rekonštrukcia zborového domu ukončená >>

20. 5. 2017 Stretnutie mládeže >>

8. 5. 2017 Stretnutie na Rudici >>

20. 12. 2016 Pridaný článok "Odpočinok ľudu Božieho" >>

9. 12. 2016 Sprístupnená sekcia Nahrávky >>

21. 10. 2016 Zhromaždenia v Lehote pod Vtáčnikom a v Zemianskych Kostoľanoch >>

2. 7. 2016 Pridaný článok "Boh je" >>

6. 6. 2016 Pridaný článok "Pán Ježiš je svetlo života" >>

5. 6. 2016 Pridaný článok "Iba učiteľ?" >>

4. 6. 2016 Pridaný článok "Z našej histórie" >>

1. 6. 2016 Sprístupnená sekcia Články >>

16. 5. 2016 Vytvorenie stránky >>

Viac...